Una fàbrica formada per persones

A fàbrica, el primer són les persones

 

Documental dels protagonistes. Els treballadors de la fàbrica de Montcada

Som 327 treballadors. Som 327 famílies. Som 327 raons per continuar.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes sobre la nostra activitat i comportament ambiental

01. L’ús de residus en el procés de producció de ciment pot afectar la meva salut?

Les dades demostren que no.

El resultat de les mesures i control de les emissions de la fàbrica demostren que la seva aportació a la qualitat de l’aire del seu entorn són molt inferiors als màxims recollits a la legislació vigent i organismes especialitzats i reconeguts internacionalment.

Addicionalment, l’estudi voluntari, realitzat per avaluar com poden afectar les emissions a la salut de l’entorn de les plantes de ciment, conclou que no s’identifica cap risc per a les persones que viuen al voltant més pròxim de Montcada i Reixac.

La Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats de Catalunya, norma sota la que opera la fàbrica, constitueix un complert i complex procediment preventiu que ofereix totes les garanties i un alt nivell de protecció per a les persones i el medi
ambient.


Documents addicionals

En aquesta pàgina pots conèixer l’estat de la qualitat de l’aire a Montcada i Reixac en temps real.

02. Perquè una fàbrica de ciment utilitza residus en el seu procés?

Es una de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) de caràcter ambiental, per actuar davant l’emergència climàtica a través d’un ús més eficient dels recursos, i de caràcter estratègic, per garantir la competitivitat i independència energètica de la indústria europea.

L’ús de residus com a matèries primeres i combustibles alternatius és un mecanisme que contribueix a reduir la utilització de matèries naturals i combustibles fòssils, en línia amb el que determina l’economia circular.

Ho fem d’aquesta manera perquè es beneficiós per a tothom, doncs reduïm la necessitat d’extreure nous recursos i evitem generar emissions de CO2. A la fàbrica de ciment de Montcada i Reixac ens prenem molt seriosament la lluita contra el canvi climàtic.

En aquesta gràfica et mostrem el volum de CO2 procedent dels combustibles fòssils que hem deixat d’emetre a la fàbrica de Montcada i Reixac des del 2010 gràcies a l’ús de la biomassa.

 

03. Utilitzar residus com a combustible forma part de l’economia circular?

Exacte, ja que aprofitem al màxim l’energia i la matèria mineral dels residus.

La Unió Europea recomana, des d’un punt de vista ambiental, aprofitar el contingut energètic i mineral dels residus, en lloc de depositar-los en un abocador.

El nostre forn de ciment permet processar aquests residus sense generar cap risc per al medi ambient o la salut de les persones, ja que treballa amb temperatures molt elevades (d’uns dos mil graus) que fan possible que el procés sigui molt segur. De fet és una activitat habitual a països avançats com Holanda, Suïssa, França, Àustria, Bèlgica o Alemanya.

Després de més de 40 anys d’experiència, la Unión Europea recull com a Millor Técnica Disponible per la fabricació de ciment l’ús de residus com combustibles i matèries primeres alternatives. Tan és així que afirma que “les característiques especials dels forns de ciment els hi permet reciclar i valoritzar residus, sense generar un risc per al medi ambient o la salut de les persones, ni representa un detriment en la qualitat del ciment”.

Ja no es parla de residus com a rebuig, sinó com a recursos que cal utilitzar.

Documents d’interès:

Instituto Cerdá: Observatorio de Economía Circular de la industria cementera 

Document MTD: Conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles per la fabricació del ciment

Les guies catalanes- L’adaptació i l’adequació dels BREF a la realitat de Catalunya 

 

04. Quins beneficis en aporta que la fàbrica continuï oberta?

Es com es guanyen la vida moltes famílies i alhora genera riquesa per Catalunya, l’àrea metropolitana de Barcelona, i més específicament per la comarca del Vallès.

Concretament, en termes econòmics, l’aportació anual de l’activitat de la fàbrica es quantifica al voltant dels 20 milions d’euros. El 2021, aquesta aportació va arribar als 22 milions d’euros via impostos, contractació de serveis i d’altres accions de Responsabilitat Social Corporativa.

A més, fabriquem un producte del tot necessari pel nostre progrés com a societat. El ciment i el formigó són materials essencials per la construcció d’habitatges, infraestructures i per adaptar-nos a les conseqüències del Canvi Climàtic com les
inundacions, l’erosió costanera, etc, que ja són una realitat.

Complint amb el nostre compromís, fabriquem un producte que dona resposta a una demanda local i ho fem de manera sostenible, respectant el medi ambient i cuidant de les persones.

05. És cert que la fàbrica de Montcada opera sense autorització?

No, no és cert. L'activitat de la planta està emparada per la Resolució de data 12 de desembre de 2017 per la qual es renova l'autorització ambiental. Es pot consultar, expedient número B1RA160302.

L'última sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l'autorització ambiental B1RA160302 no és ferma, ja que s'han presentat recursos de cassació contra aquesta, tant per part de la Generalitat com per part de la companyia. Així ho reconeix expressament un Acte dictat pel propi TSJC.

06. Quina és la situació de l’Autorització Ambiental (AA)?

L’any 2008, tal i com va passar amb la resta d’activitats de Catalunya (més de 2.000), la fàbrica va obtenir l’Autorització Ambiental, adequant la seva llicència d’activitat a la normativa europea.

Aquesta adequació es va tramitar amb la Declaració d’Impacte Ambiental, el mecanisme que ofereix més garanties i respectuós amb el principi de transparència.

Els diferents pronunciaments judicials que s’han rebut en relació amb aquesta Autorització Ambiental no posen en dubte, en cap cas, el compliment ambiental de la fàbrica. Recullen un defecte de forma de l’administració que la tramitava consistent en
que la signatura de l’Autorització Ambiental i la Declaració d’Impacte Ambiental tenien la mateixa data. Una fórmula que es va fer servir per tots els expedients de Catalunya, per complir amb els terminis d’adequació establerts.

Per això, actualment s’està tramitant l’expedient “B1CS210654 d’autorització ambiental amb impacte” per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Documents d’interès:

 Anunci d'informació pública

Correció d'errada a l'Anunci d'informació pública

Aquí pots ampliar la teva informació sobre la nostra activitat ambiental

Comportament ambiental de la fàbrica

Sessió informativa

Un resum del webinar en el que pots conèixer els detalls sobre el pla de vigilància de contaminants a la Zona de Montcada i voltants, així com els resultats de l’estudi sobre emissions i el seu possible efecte sobre el medi ambient i la salut, i el nostre compromís de transparència, així com les preguntes que van plantejar els i les assistents.

Fabricació de ciment i economia circular

Un procés segur i circular

Presentació del procés de fabricació del ciment, el paper que juga el nostre sector per aconseguir una gestió sostenible dels residus no reciclables i el nostre compromís amb la seguretat i la salut.

Vols saber-ne més? Nosaltres volem mantenir obert el diàleg amb tu.

Estarem encantats de rebre les teves consultes i et convidem a visitar la nostra fàbrica per conèixer de primer mà què fem i
com ho fem.

Pots omplir el formulari o escriure’ns a: relaciones.entorno@holcim.com

T’esperem!

Històries destacades